Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Magdalena Richert-Gieszkiewicz

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i pojedynczych zleceń. Kancelaria oferuje usługi prawne na najwyższym poziomie, gdyż w swojej pracy kierujemy się rzetelnością, dokładnością i terminowością. Kancelaria traktuje każdą ze spraw indywidualnie, dostosowując się do potrzeb Klientów.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa na terenie następujących miast: Zawiercie, Myszków, Częstochowa, Katowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Zabrze Bytom, Mysłowice, Jaworzno, Tarnowskie Góry, jak również w innych miastach na terenie województwa śląskiego, jak i całego kraju.

Adwokat

Adwokat Magdalena Richert-Gieszkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Ukończyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Mai Galas, a następnie złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Od 2013 r. współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokat Mai Galas w Czeladzi.

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, dbając o to, by usługi wykonywane były na najwyższym poziomie staranności, przy poszanowaniu zasad etyki adwokackiej.

pc

Prawo cywilne

ps

Prawo spadkowe

prio

Prawo rodzinne i opiekuńcze

pk

Prawo karne

pg

Prawo gospodarcze

ppius

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

pa

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje: porady prawne, sporządzenie pism (pozwy, wnioski, odwołania, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, sprzeciwy, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wezwania do zapłaty), reprezentację Klientów przed sądami, prokuraturami, urzędami, komornikami sądowymi, ZUS, mediatorami, prowadzenie negocjacji, sporządzenie opinii prawnych, przygotowywanie umów, analizę prawną dokumentów, kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Honorarium

Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie, podczas spotkania z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności, jak i nakładu pracy adwokata.

Kancelaria stosuje następujące rodzaje wynagrodzeń:

 • wynagrodzenie jednorazowe – za pojedynczą usługę (porada prawna, pismo, umowa, wniosek);
 • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy – honorarium ustalane indywidualnie z Klientem za reprezentację w konkretnej sprawie, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, złożoności sprawy oraz nakładu pracy adwokata;
 • wynagrodzenie prowizyjne – składające się z procentowej premii uzależnionej od korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy oraz niższego niż ryczałtowe
 • wynagrodzenia podstawowego;
  ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne – honorarium stosowane w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, obejmujące bieżącą pomoc prawną w zakresie limitu godzin pracy Kancelarii ustalonego w treści umowy, które płatne jest za każdy miesiąc obsługi;
 • wynagrodzenie godzinowe – stosowane w sytuacji, gdy Klient nie potrzebuje stałej obsługi prawnej, a chce skorzystać ze sporadycznych usług Kancelarii;
 • wynagrodzenie mieszane – stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego; po wyczerpaniu ustalonego umownie limitu godzin pracy Kancelarii, wycena usług prawniczych będzie odbywać się według stawki godzinowej.

Honorarium w sprawach indywidualnych, ustalane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) ze zm.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, zależne są od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą nie mniej niż:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Powyżej wskazane kwoty nie obejmują 23 % podatku VAT.

BLOG PRAWNICZY

Nnieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem.