Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  • rozwód
  • separacja
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
  • alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • władza rodzicielska (pozbawienie, ograniczenie)
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • ustalenie ojcostwa

Prawo rodzinne i opiekuńcze to normy regulujące stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy członkami rodziny (dwoma małżonkami, rodzicami bądź opiekunami, a dziećmi). Aktem prawnym regulującym prawo rodzinne są: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz poszczególne ustawy.