Honorarium

Wysokość honorarium jest ustalana indywidulanie, podczas spotkania z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności, jak i nakładu pracy adwokata.

Kancelaria stosuje następujące rodzaje wynagrodzeń:

 • wynagrodzenie jednorazowe – za pojedynczą usługę (porada prawna, pismo, umowa, wniosek);
 • wynagrodzenie za prowadzenie sprawy – honorarium ustalane indywidualnie z Klientem za reprezentację w konkretnej sprawie, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, złożoności sprawy oraz nakładu pracy adwokata;
 • wynagrodzenie prowizyjne – składające się z procentowej premii uzależnionej od korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy oraz niższego niż ryczałtowe
 • wynagrodzenia podstawowego;
  ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne – honorarium stosowane w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, obejmujące bieżącą pomoc prawną w zakresie limitu godzin pracy Kancelarii ustalonego w treści umowy, które płatne jest za każdy miesiąc obsługi;
 • wynagrodzenie godzinowe – stosowane w sytuacji, gdy Klient nie potrzebuje stałej obsługi prawnej, a chce skorzystać ze sporadycznych usług Kancelarii;
 • wynagrodzenie mieszane – stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego; po wyczerpaniu ustalonego umownie limitu godzin pracy Kancelarii, wycena usług prawniczych będzie odbywać się według stawki godzinowej.

Honorarium w sprawach indywidualnych, ustalane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) ze zm.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, zależne są od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą nie mniej niż:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Powyżej wskazane kwoty nie obejmują 23 % podatku VAT.