Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności:

 

 • sprawy o zapłatę, w tym: o odszkodowanie, o zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu egzekucji
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testament, zachowek)
 • sprawy związane z własnością nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o zapłatę czynszu
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • windykacja wierzytelności
 • roszczenia z umów

Prawo cywilne to gałąź prawa zajmująca się regulacją stosunków majątkowych i niemajątkowych pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa prywatnego. W Polsce najważniejszym źródłem na temat prawa cywilnego jest Kodeks cywilny.