Prawo administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
  • wnioski
  • odwołania od decyzji organów administracji publicznej
  • sprzeciwy
  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo administracyjne to dział prawa regulujący sposób funkcjonowania i to jak zorganizowane są organy administracyjne i  ich relacje pomiędzy tymi organami a osobami fizycznymi w kwestiach, które są nieunormowane przez inne gałęzie prawa.