Prawo karne

Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Adwokat świadczy:

  • obronę obwinionego w sprawie wykroczenia
  • obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (Policja, Prokuratura)
  • obronę oskarżonego przed sądem
  • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym (zarządzenie wykonania kary, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny)
  • reprezentację pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentację oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego
  • obronę / reprezentację w sprawie z oskarżenia prywatnego

Prawo karne to wszystkie przepisy regulujące to, które czyny są kwalifikowane jako przestępstwo, jednocześnie ustalając konsekwencje prawne wynikające z popełnienia danego przestępstwa. Prawo karne pełni funkcję prawa publicznego chroniąc obywateli jednocześnie pełniąc funkcje wychowawcze.