Prawo gospodarcze

  • prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów
  • przygotowywanie aktów założycielskich, statutów, regulaminów, uchwał
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
  • upadłość konsumencka

Prawo gospodarcze jest to gałąź prawa regulująca relacje pomiędzy państwem, a osobami prawnymi i fizycznymi. Prawo gospodarcze dzielimy na dwie dziedziny prawa:

  • prywatne prawo gospodarcze – reguluje majątkowe stosunki gospodarcze
  • publiczne prawo gospodarcze – normy prawne regulujące działanie państwa oraz organów UE na polską gospodarkę