Prawo spadkowe, a odpowiedzialność za długi

Spadkobierca ma trzy opcje dziedziczenia spadku:

  • przyjęcie spadku wprost
  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie spadku

W przypadku, gdy oprócz aktywów, które otrzymamy w spadku znajdą się też różne zobowiązania (warto wiedzieć się co będzie zawierał spadek) nie warto przyjmować spadku wprost, gdyż w tym przypadku odpowiadamy za wszystkie zobowiązania osoby zmarłej własnym majątkiem. Przyjęcie spadku wprost wymaga oświadczenia woli.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje bez składania oświadczenia woli i w tym przypadku odpowiadamy za zobowiązania do kwoty otrzymanej w spadku, nie więcej. Jest to domyślna forma dziedziczenia spadku. Należy tu zaznaczyć, że wierzyciel może chcieć domagać się zapłaty w gotówce w przypadku gdy w spadku otrzymaliśmy np. samochód.

Trzecią opcją jest całkowite odrzucenie spadku, ale w tym przypadku należy uważać, aby zobowiązania nie przeszły na nasze dzieci lub bliskie osoby.

Na złożenie odpowiednich oświadczeń woli odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku mamy 6 miesięcy.